20 червня 2021 року (05322) 2-86-84 Мапа сайту
Старченко Іван Іванович

Старченко Іван Іванович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

У 1994 році закінчив медичний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. В 1994–96 роках проходив інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» у Харківському інституті удосконалення лікарів. З 1996 по 2000 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. На кафедрі працює з 2007 року. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Структура сідничного нерва та її особливості при післятравматичній регенерації за умов екзогенної гіпертермії». У 2010 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Морфологічна характеристика динаміки топологічних перетворень зародкових структур зубних зачатків у внутрішньоутробному розвитку людини».

Професор Старченко І.І. очолює відділ з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу Української медичної стоматологічної академії, член ректорату УМСА, член спеціалізованих вчених рад Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, та Д 55.051.05 при Сумському державному університеті, член науково - методичної комісії при МОН України, голова Полтавської обласної філії асоціації патологів України.

Науковий напрямок: ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицьової ділянки, вікові особливості нервової системи, морфо-функціональні особливості внутрішніх органів за умов впливу екзогенних патологічних чинників

097 647 11 20


Ройко Наталія Віталіївна

Ройко Наталія Віталіївна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри, завуч 

Закінчила медичний факультет ПМСІ у 1991 році. З 1998 по 1999 рік навчалась в інтернатурі з фаху «Патологічна анатомія» на базі ВДНЗ України «УМСА». Захистила кандидатську дисертацію у 1997 році «Морфо-функціональна характеристика тканини ока собаки в умовах експериментальної каорктації аорти». З 2003 року працює доцентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА». Лікар-патологоанатом І категорії.

050 949 85 85


Прилуцький Олексій Костянтинович

Прилуцький Олексій Костянтинович

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

В 1998 році закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2000 року навчався в аспірантурі на кафедрі анатомії людини Української медичної стоматологічної академії, з грудня 2003 року працював на посаді викладача кафедри анатомії людини. У червні 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі». На кафедрі працює з 2014 року.

Науковий напрямок: ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицевої ділянки.

067 531 50 16


Проскурня Сергій Анатолійович

Проскурня Сергій Анатолійович

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

Закінчив медичний факультет УМСА у 1996 році. З 1996 по 1997 рік навчався в інтернатурі з фаху «Патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в УМСА. З 1998 року працює лікарем–патологоанатомом в Полтавській обласній психіатричній лікарні імені О.Ф.Мальцева. Захистив кандидатську дисертацію з фаху «Патологічна анатомія» у 2005 році за темою «Цитогенетичні та інвазивні особливості різних клініко-морфологічних форм плоскоклітиного раку легень». З 2013 року  доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Української медичної стоматологічної академії. Лікар-патологоанатом вищої категорії.


Винник Наталія Іванівна

Винник Наталія Іванівна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

У 2004 році з відзнакою закінчила ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2004 року по 2006 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». З вересня 2011 року працювала викладачем кафедри медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією. В грудні 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з метаболічним синдромом”. З вересня  2015 р. пройшла підготовку за спеціальністю «Патологічна анатомія» при ХМАПО та працювала асистентом кафедри. З листопада 2016 року – доцент кафедри. З 2015 по 2019 р.  виконувала обов’язки секретаря  ЦМК з анатомо-фізіологічних дисциплін. З 2017 року виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи і міжнародної діяльність кафедри. З 2017 р. є куратором  студентської наукової групи кафедри.

Автор 105  друкованих  праць, серед яких 15 статей в Scopus, 6 статей Web of Science, 3 патентів, 2 інформаційних листів, 1 монографії, 8 навчально-методичних посібників.

Науковий напрямок: онкоморфологія, патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та щелепно-лицевої ділянки. Лікар-патологоанатом.

096 991 39 87


Совгиря Світлана Миколаївна

Совгиря Світлана Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 1998 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 1998 року по 2000 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». З 2000 по 2007 рр. працювала викладачем в Полтавському базовому медичному коледжі. З 2007 року навчалась в аспірантурі на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії людини Українська медична стоматологічна академія, в травні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гістотопографічні та імуногістохімічні особливості будови слизової оболонки клиноподібної пазухи людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія у м.Луганськ. На кафедрі працює з 2015 року.

099 565 07 75


Филенко Борис Миколайович

Филенко Борис Миколайович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 2011 році закінчив з відзнакою медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». У 2011-2012 роках пройшов інтернатуру зі спеціальності «Патологічна анатомія» при ХМАПО. Одночасно навчався в магістратурі, яку закінчив з відзнакою та захистив науково-кваліфікаційну роботу на тему «Структура захворюваності вилочкової залози у Харківському регіона за період 1989-2011 роки». З 2012 року – асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом УМСА. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) на тему «Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень». З 2019 року працює на посаді доцента кафедри. Лікар-патологоанатом ІІ категорії.

Науковий напрямок: онкоморфологія, патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та щелепно-лицевої ділянки.

099 620 88 70


Ніколенко Дмитро Євгенійович

Ніколенко Дмитро Євгенійович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчив медичний факультет ВДНЗ України «УМСА» у 2000 році. З 2000 по 2001 рік навчався в інтернатурі з фаху «патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в ВДНЗ України «УМСА». З 2001 по 2009 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. Без відриву від виробництва закінчів магістратуру з патологічної анатомії (2002 рік), клінічну ординатуру з фаху «патологічна анатомія» при кафедрі патоморфології з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА» (2009 рік). Захистив кандидатську дисертацію з фаху патологічна анатомія у 2011 році «Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості морфогенезу». З 2009 року працює асистентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА».

095 119 62 11


Новосельцева Таїса Володимирівна

Новосельцева Таїса Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри

Закінчила стоматологічний факультет ПМСІ у 1975 році. 
Захистила кандидатську дисертацію у 1983 році «Влияние фтора на свертывание крови и перикисное окисление липидов».

099 450 61 31


Бабенко Вікторія Ігорівна

Бабенко Вікторія Ігорівна

асистент кафедри

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». Під час навчання активно займалася науковою діяльністю, очолювала студенське наукове товариство. В 2015-2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА».Закінчила клінічну ординатуру з патологічної анатомії.

066 935 36 89


Задворнова Анна Петрівна

Задворнова Анна Петрівна

асистент кафедри

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України " Українська медична стоматологічна академія". В 2015 - 2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ "УМСА". В 2016 - 2018 роках працювала лікарем патологоанатомом в Васильківській ЦРЛ. З кінця 2018 року - асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом УМСА.

066 092 91 52