20 червня 2021 року (05322) 2-86-84 Мапа сайту

Відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок вітчизняними студентами відбуватиметься дистанційно у ZOOM, GOOGLE-CLASSROOM та VIBER з викладачами згідно розкладу практичних занять.

Питання до модульного контролю та іспиту. Questions for module control and exam:

 

Матеріали для дистанційного навчання:

"Медицина":

  •  

"Стоматологія":

 

Materials for distant studying:

"Medicine":

"Stomatology":