20 червня 2021 року (05322) 2-86-84 Мапа сайту

Патоморфологія (патологічна анатомія) — навчальна дисципліна, яка дає поняття про структурне підґрунтя хвороб людини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ медицини та клінічної картини захворювань з подальшим використанням одержаних знань у практичній роботі лікаря.

Вивчення структурних основ хвороб людини складається з двох розділів: загальної та клінічної патоморфології (спеціальної патоморфології).

Загальна патоморфологія закладає розуміння структурних основ клітинно-органної патології — типових загальнопатологічних процесів, сукупність яких зумовлює морфофункціональні прояви певних захворювань.

Спеціальна (клінічна) патоморфологія дає знання структурних основ розвитку хвороб людини та їх клінічних проявів, одужання, ускладнень і наслідків; знання змін захворювань, що розвиваються у зв’язку зі змінами умов життя людини та навколишнього середовища (патоморфоз); знання хвороб, що виникають унаслідок різноманітних медичних заходів – профілактичних, діагностичних, лікувальних, косметологічних, анестезіологічних, реанімаційних (патологія терапії, реанімаційна патологія, ятрогенії).

Робота кафедри патологічної анатомії з секційним курсом регламентована Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», Cтатутом академії, Освітньо-професійними програмами «Медицина», «Стоматологія», «Парамедик», Положенням «Про організацію освітнього процесу в Українській медичній стоматологічній академії» та іншими нормативними документами.

 

Згідно навчального плану на додипломному етапі підготовки лікарів на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 навчальна дисципліна «Патоморфологія»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Медицина» на ІІІ курсі (5, 6 семестри);
 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Стоматологія» на ІІ, ІІІ курсах (4, 5 семестри);

 навчальна дисципліна «Патоморфологія з особливостями дитячого віку»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Педіатрія» на ІІІ курсі (5, 6 семестри);

вибіркова навчальна дисципліна «Секційний курс»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Медицина» на V курсі (9 семестр).

навчальна дисципліна «Патологія»

 • здобувачам освіти освітньо-професійної програми «Парамедик».

Підручники

 1. Патологічна анатомія: підручник / А.І. Струков, В.В. Сєров. - 4-е вид., стер. – Харків «Факт», 2004. - 864 с. : іл.
 2. Патоморфологія: нац. Підруч. / В.Д.Марковський, В.О.Туманський І.В. Сорокіна П20 та ін.,за ред. В.Д.Марковського, В.О.Туманського. — К.: ВСВ «Медицина»,».2015 — 936с., кольор.вид.
 3. Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. Видання, 2019.
 4. Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. Видання, 2020.

Посібники

 1. Загальна патоморфологія / І.І. Старченко, Н.В. Ройко, Б.М. Филенко та ін. – Полтава, 2016. – 136 с.
 2. Спеціальна патоморфологія (базовий курс): навч. посіб. / І.І. Старченко, Н.В. Ройко, Б.М.Филенко та ін.; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2017. - 174 c.
 3. Атлас мікропрепаратів з патоморфології / І.І. Старченко, Б.М. Филенко, Н.В. Ройко та ін.; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2018. – 208 с.
 4. Патологія статевої та ендокринної систем: навч.посіб. / Т.В.Новосельцева, Б.М.Филенко, Н.І. Гасюк; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2015. – 121 с.
 5. Патоморфологія захворювань серцево-судинної системи / І.І. Старченко, Б.М.Филенко, Н.В.Ройко; УМСА. – Полтава, 2019. – 152 с.
 6. Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб: монографія / П.А. Гасюк, А.П. Гасюк, С.І. Данільченко та ін. – Тернопіль, 2016. – 104 с.
 7. Новоутворення щелепно-лицевої ділянки у дітей (клініко-морфологічні аспекти): навч.посіб. / П.І. Ткаченко, І.І. Старченко, С.О. Білоконь та ін.; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава ТОВ «АСМІ», 2018. – 191 с.
 8. Ангіомищеолепно-лицевої ділянки у дітей / П.І. Ткаченко, І.І. Старченко, С.О. Білоконь та ін.; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава ТОВ «АСМІ», 2015. – 38 с.
 9. Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицевої дялянки: навч.посіб. / І.І.Старченко, Б.М.Филенко, В.В.Черняк; УМСА. – Вінниця : Нова Книга, 2019.–128с.
 10. Патоморфологія:збірник тестових завдань: навч.посіб. / І.І. Старченко , Н.В. Ройко, Б.М. Филенко та ін., УМСА. – Полтава, 2020. – 239 с.
 11. Патологія (Частина 1. Загальна патологія): навч.посіб. / І.І. Старченко , Б.М. Филенко, Н.В. Ройко та ін., УМСА. – Полтава, 2020. – 133 с.
 12.  Патологія (Частина 2. Спеціальна патологія): навч.посіб. / І.І. Старченко , Б.М. Филенко, Н.В. Ройко та ін., УМСА. – Полтава, 2020. – 195 с.